preloader

23 kwietnia 2022 r.
(sobota) godz. 10:00

Hotel Spa Alhambra
ul. Przechodnia 7,
57-540 Lądek-Zdrój

23 kwietnia 2022 r. (sobota) godz. 10:00
Hotel Spa Alhambra
ul. Przechodnia 7, 57-540 Lądek-Zdrój

O projekcie Forum Sołeckie

Głównym celem Forum Sołeckiego jest stworzenie przestrzeni, w ramach której przedstawiciele gmin z obszaru subregionu wałbrzyskiego mogą pozyskiwać przydatną wiedzę i umiejętności z obszarów istotnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Do udziału serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin z terenu subregionu wałbrzyskiego

(powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) – samorządowców, pracowników urzędów, sołtysów, członków rad sołeckich, członków kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych działalnością sołectw i rozwojem obszarów wiejskich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem!

Doświadczenie

Jaki jest cel
naszego projektu?

Forum daje znakomitą możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów dotyczących działalności sołectw, jak również pole do realizowania pewnych projektów wspólnie.

Realizacji celu służyć będzie cykl czterech warsztatów online, szeroka gama materiałów szkoleniowych (filmy, broszura) jak również organizacja wydarzenia Forum Sołeckie Subregionu Wałbrzyskiego w formie stacjonarnej w dniu 23 kwietnia 2022 r.

relacja wideo

Forum Sołeckie
Subregionu Wałbrzyskiego

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania wideo wszystkich zainteresowanych działalnością sołectw i rozwojem obszarów wiejskich, samorządowców, pracowników urzędów, sołtysów, członków rad sołeckich, członków kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych.

Nowe umiejętności

Poznasz m.in.: fundusz sołecki – zasady wydatkowania, dobre praktyki, dofinansowanie projektów itp.

Networking

Masz możliwość poznać podobnych ludzi do Ciebie, sołtysów z którymi możesz realizować kolejne projekty.

Działanie

Nowe pomysły, nowe możliwości, aktywizacja własnego środowiska i wsparcie loknych społeczności

Poprzednie edycje

Forum Sołeckie Ziemi Kłodzkiej

Projekt jest rozwinięciem i kontynuacją projektu Forum Sołeckie Ziemi Kłodzkiej. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia, które odbyło się 26 czerwca 2021 r.

Spotkajmy się!

Forum Sołeckie

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów – Fundacji Projekty Lokalne i Fundacji Spacerowa 7 – serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin z terenu subregionu wałbrzyskiego – samorządowców, pracowników urzędów, sołtysów, członków rad sołeckich, członków kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych działalnością sołectw i rozwojem obszarów wiejskich do wzięcia udziału w:

I Forum Sołeckie Subregionu Wałbrzyskiego
II Forum Sołeckie Ziemi Kłodzkiej
dnia 23 kwietnia 2022 r. (sobota)
w godz. 10:00 – 16:00 w Hotelu Spa Alhambra,
Lądek-Zdrój, ul. Przechodnia 7

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – możliwość uczestnictwa osobiście w miejscu wydarzenia lub zdalnie.

Forum Sołeckie

Program ramowy

10.00-10:05 Otwarcie Forum

10:05-10:30 Wystąpienia zaproszonych gości

10:30-12:00 Panel dyskusyjny: Finansowanie obszarów wiejskich – priorytety, szanse i zagrożenia

Przedmiotem dyskusji będą działania w obszarze finansowania projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich (z uwzględnieniem specyfiki subregionu wałbrzyskiego: uwarunkowań geograficznych, społecznych, kulturowych). Prelegenci porozmawiają o kierunkach wsparcia obszarów wiejskich z poziomu unijnego, rządowego, samorządowego oraz o roli w tym procesie organizacji pozarządowych, sołectw i kół gospodyń wiejskich.

12:00-12:20 Przerwa kawowa

12:20-13:00 Prelekcja: „Wspólnoty Pozytywnej Energii, czyli energetyka obywatelska na Ziemi Kłodzkiej”

Czy mieszkańcy widzą potrzebę transformacji energetycznej i czy uważają ją za ważną? Czy transformacja energetyczna i popularyzacja OZE może pomóc rozwiązać problemy związane z ochroną środowiska w skali lokalnej? Kto powinien koordynować działania związane z transformacją energetyczną? Jakie czynniki pozaekonomiczne mogą mieć wpływ na decyzję o przystąpieniu do wspólnoty energetycznej?

13:00-14:00 Obiad

14:00-15:30 Debata: Wykluczenie transportowe – jak zawalczyć o przyzwoity transport zbiorowy w sołectwach, gminach i powiatach subregionu wałbrzyskiego?

Wykluczenie transportowe to jeden z podstawowych problemów dyskutowanych od wielu lat na terenach wiejskich. Porozmawiamy o tym, jak można zorganizować transport zbiorowy w gminach tak, żeby nie był obciążeniem dla budżetu samorządów, a jednocześnie był atrakcyjny dla mieszkańców.

15:30-16:00 Podsumowanie i zakończenie Forum

Kliknij i zobacz

Warsztaty online

Warsztaty ONLINE

W ramach projektu Forum Sołeckie zrealizowaliśmy cykl ciekawych warsztatów online dot. działalności sołectw i rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcamy do obejrzenia!

1. Planowanie przestrzenne w pigułce – 11 grudnia 2021 r.

2. Finanse sołectwa – jak pozyskiwać środki i skutecznie nimi zarządzać? – 29 stycznia 2022 r.

3. Dofinansowanie projektów realizowanych na obszarach wiejskich (OZE, przeciwdziałanie suszy, gospodarka wodna, ochrona powietrza) – 5 marca 2022 r.

4. Jak skutecznie zwołać i prawomocnie przeprowadzić zebranie wiejskie? – 23 maja 2022 r.

Kliknij i zobacz

Materiały dla sołtysów

Marzena Stołypko (Sołtys Starej Morawy) o wyzwaniach w prowadzeniu spraw sołectwa

Borysław Zatoka (Fundacja Spacerowa 7) o idei Forum Sołeckiego

Michał Ciesielski (urbanista, ekspert projektu „Forum Sołeckie”) o planach zagospodarowania na obszarach wiejskich

Wiesława Rak (Sołtys Kościelnik) o współczesnej roli sołtysa i bieżących działaniach


0+
uczestników i odbiorców materiałów Forum Sołeckiego

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Fundacja Projekty Lokalne

Krótka 3B, 57-550 Stronie Śląskie, Polska
KRS: 0000741590

www.forumsoleckie.pl
https://www.facebook.com/ProjektyLokalne/

Mail: kontakt@forumsoleckie.pl

Używamy plików cookie, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia.